پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

آموزش زبان آلماني | آموزش آلماني

زبان آلماني، آموزش رايگان زبان آلماني، آموزش آنلاين آلماني ،گرامرآلماني ، لغات آلماني،اصطلاحات زبان آلماني

سطح لازم زبان براي دريافت پذيرش در دانشگاه هاي كشور آلمان

۳,۳۳۱ بازديد

سطح لازم زبان براي دريافت پذيرش در دانشگاه هاي كشور آلمان

سطح لازم زبان براي دريافت پذيرش از دانشگاه‌هاي آلمان
 
براي دريافت پذيرش از دانشگاه‌هاي آلمان ارائه‌ي مدركي دال بر تسلط داوطلب به زبان آلماني در سطح B1 براساس چارچوب مشترك در اروپا الزامي است. اين در حالي است كه اين مدرك لازم است اما براي ورود به دانشگاه‌هاي آلمان كافي نيست.

درس تمرينات مكالمات زبان آلماني در مدرسه و آموزش و پرورش

۳,۴۷۲ بازديد

درس تمرينات مكالمات زبان آلماني در مدرسه و آموزش و پرورش

در اين ۴ درس شما با برخي مكالمات رايج در مدرسه و آموزش پرورش آشنا خواهيد شد

درس تمرين مكالمات زبان آلماني در رابطه با شغل و كار

۳,۵۴۶ بازديد

درس تمرين مكالمات زبان آلماني در رابطه با شغل و كار

مي‌خواهي چه كاره بشوي؟
متن

يك مشاور شغلي به مدرسه يوناس و اومر مي‌آيد. او در آغاز ساعت مشاوره، برگه‌اي درباره "مشاغل درگذشته و حال" توزيع مي‌كند. او از جوانان مي‌خواهد كه دوتايي درباره تفاوت‌ها و جوانب مثبت و منفي هر يك از شغل‌ها صحبت كنند.

اهميت ضمير خوداگاه و ناخوداگاه در كسب موفقيت

۲,۶۴۶ بازديد

اهميت ضمير خوداگاه و ناخوداگاه در كسب موفقيت

 ضمير خوداگاه و ناخوداگاه – اهميت آن در كسب موفقيت
 
براي يادگيري يك زبان ، نياز به اراده ي قوي و پايدار است ، براي همين است عشق به يك زبان خاص باعث مي شود سريع تر و بهتر آنرا فرا بگيريم و هرگز از خاطرمان نرود.
در مقاله ي  روانشناسي زير كه در قسمت روان شناسي آموختن زبان خارجي آورده ايم ، شما اهميت ضمير ناخوداگاه را در كسب موفقيت خواهيد فهميد ، پس به ياد داشته باشيد :
” بيان اين كلمات و عبارات بيان يك خواسته است و خواسته هاي ما تقاضا هاي ما از خداوند است “

اعداد در زبان آلماني

۴,۷۰۳ بازديد

اعداد در زبان آلماني

اعداد

تاريخ

براي گفتن تاريخ سال، دو عدد اول اساسي هستند و سپس كلمه "صد" ("hundert-") را اضافه مي‌كنيم و بعد دو عدد باقيمانده را بيان مي‌كنيم.

از سال ۲۰۰۰ به بعد همه چهار رقم را به عنوان عدد اصلي بيان مي‌كنيم.

جمله شناسي (نحو) در زبان آلماني بخش دوم

۷,۱۸۵ بازديد

جمله شناسي (نحو) در زبان آلماني بخش دوم

جمله‌هاي تصديقي با „obwohl” و „trotzdem”

پاسخ «جملات امتيازي» به پرسش «با اين وجود ».

جملات ربطي با حرف ربط «obwohl» (اگر چه) ساخته مي‌شوند و بعد از حرف ربط جمله بصورت (فاعل، اجزاي ديگر جمله و در پايان گزاره) مي‌آيد.

Obwohl es sehr stark regnet, gehen wir mit dem Hund spazieren.
Gehen wir mit dem Hund spazieren, obwohl es sehr stark regnet.
Muss ich auch zahlen, obwohl er kein Mittagessen hat?
Obwohl das nicht der Hausordnung widerspricht, stört es mich sehr bei meiner Arbeit.

جمله شناسي (نحو) در زبان آلماني بخش اول

۷,۶۹۳ بازديد

جمله شناسي (نحو) در زبان آلماني بخش اول

 ترتيب كلمات در جمله اصلي

يك جمله از فاعل (شخص يا شي انجام دهنده كار)، مسند (فعل صرف شده) و احتمالا بخش‌هاي ديگر جمله تشكيل مي‌شود.

در جمله اصلي با قرار دادن (نقطه در انتهاي جمله)، گزاره در جايگاه دوم قرار مي‌گيرد.