مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان آلمانی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان آلمانی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

اعداد در زبان آلماني

اعداد

تاريخ

براي گفتن تاريخ سال، دو عدد اول اساسي هستند و سپس كلمه "صد" ("hundert-") را اضافه مي‌كنيم و بعد دو عدد باقيمانده را بيان مي‌كنيم.

از سال ۲۰۰۰ به بعد همه چهار رقم را به عنوان عدد اصلي بيان مي‌كنيم.

 

1975 = neuzehnhundertfünfundsiebzig
2013 = zweitausenddreizehn

wann?

1975 = neuzehnhundertfünfundsiebzig; im Jahre neuzehnhundertfünfundsiebzig
1975 – 1980 = von neuzehnhundertfünfundsiebzig bis neunzehnhundertachtzig

اعداد ترتيبي

اعداد ترتيبي به صورت زير هستند:

۱ تا ۱۹: پسوند "te-" دارند و از ۲۰ به بعد پسوند "ste-" دارند.

1. – 19. – te
20. → – ste

استثنا:

1. = der erste
3. = der dritte
7. = der siebte
8. = der achte

بعد از حروفي مانند am - vom - bis zum - seit dem - ab dem- براي اعداد ۱ تا ۱۹ خاتمه ten مي‌گيرد و از عدد ۲۰ به بعد خاتمه sten مي‌آيد.

wann?

am / vom / bis zum /seit dem / ab dem 1. – 19. – ten
am / vom / bis zum /seit dem / ab dem 20. → – sten

11.09.2002 = am elften September zweitausendzwei
am 15.03. = am fünfzehnten März 11.09.2002 – 12.10.2012 = vom elften September zweitausendzwei bis zum zwölften Oktober zweitausendzwölf
12.10.2012 → ab / seit dem zwölften Oktober zweitausendzwölf
ab 30.04. = ab dem dreißigsten April

محل‌هاي مشخص با اعداد ترتيبي

پس از حرف im براي اعداد ۱ تا ۱۹ خاتمه ten مي‌آيد زبان آلماني و از عدد ۲۰ به بعد خاتمه sten مي‌گيرد

wo?

im 1. – 19. – ten Stock / Bezirk
im 20. → – sten Stock / Bezirk

im 7. Bezirk = im siebten Bezirk
im 21. Bezirk = im einundzwanzigsten Bezirk
im 1. Stock = im ersten Stock

 


برچسب‌ها: ،


| ۰۷:۵۱:۰۵ | نويسنده : آموزشكده آلماني | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :