پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

آموزش گرامر زبان آلماني

زبان آلماني، آموزش رايگان زبان آلماني، آموزش آنلاين آلماني ،گرامرآلماني ، لغات آلماني،اصطلاحات زبان آلماني

آموزش زبان آلماني از ابتدا با Deutsch – warum nicht

۱۴,۴۲۳ بازديد

آموزش زبان آلماني از ابتدا با Deutsch – warum nicht

برنامه آموزش زبان آلمانى – Deutsch – warum nicht‎
مجموعه‌ي آموزشي دو زبانه “آلماني – چراكه نه؟” از ۴ بخش تشكيل شده كه هربخش آن شامل  ۲۶ درس است. در اين مجموعه، شما داستان يك دانشجوي رشته‌ي خبرنگاري به نام آندرئاس و همراه نامرئي‌اش خانم “EX” را مي‌خوانيد، كه هربار ماجراهاي جديدي را تجربه مي‌كنند. اين درس‌ها بر اساس استاندارد اروپايي آموزش زبان، از سطح مبتدي (A1) آغاز مي‌شوند و تا سطح متوسط (B1) ادامه مي‌يابند. هسته‌ي اصلي درس‌ها، فايل‌هاي صوتي ۱۵ دقيقه‌اي است.  كتاب آموزشي، شامل ترجمه‌ها، نكات دستوري و تمرين‌ها براي دانلود نيز در اختيار شماست. اين كتاب مكمل فايل‌هاي صوتي است و به تنهايي براي يادگيري مناسب نيست. دو سري نخست اين مجموعه براي مبتديان و سري ۳ و ۴ براي سطوح پيشرفته در نظر گرفته شده‌اند. در ابتداي هر سري نيز توضيح آن‌چه كه در قسمت پيشين اتفاق افتاده، براي يادآوري آمده است.

اعداد در زبان آلماني

۴,۷۰۳ بازديد

اعداد در زبان آلماني

اعداد

تاريخ

براي گفتن تاريخ سال، دو عدد اول اساسي هستند و سپس كلمه "صد" ("hundert-") را اضافه مي‌كنيم و بعد دو عدد باقيمانده را بيان مي‌كنيم.

از سال ۲۰۰۰ به بعد همه چهار رقم را به عنوان عدد اصلي بيان مي‌كنيم.

جمله شناسي (نحو) در زبان آلماني بخش دوم

۷,۱۸۵ بازديد

جمله شناسي (نحو) در زبان آلماني بخش دوم

جمله‌هاي تصديقي با „obwohl” و „trotzdem”

پاسخ «جملات امتيازي» به پرسش «با اين وجود ».

جملات ربطي با حرف ربط «obwohl» (اگر چه) ساخته مي‌شوند و بعد از حرف ربط جمله بصورت (فاعل، اجزاي ديگر جمله و در پايان گزاره) مي‌آيد.

Obwohl es sehr stark regnet, gehen wir mit dem Hund spazieren.
Gehen wir mit dem Hund spazieren, obwohl es sehr stark regnet.
Muss ich auch zahlen, obwohl er kein Mittagessen hat?
Obwohl das nicht der Hausordnung widerspricht, stört es mich sehr bei meiner Arbeit.

جمله شناسي (نحو) در زبان آلماني بخش اول

۷,۶۹۳ بازديد

جمله شناسي (نحو) در زبان آلماني بخش اول

 ترتيب كلمات در جمله اصلي

يك جمله از فاعل (شخص يا شي انجام دهنده كار)، مسند (فعل صرف شده) و احتمالا بخش‌هاي ديگر جمله تشكيل مي‌شود.

در جمله اصلي با قرار دادن (نقطه در انتهاي جمله)، گزاره در جايگاه دوم قرار مي‌گيرد.

اسم‌ها و حرف تعريف‌ها در زبان آلماني

۴,۲۷۴ بازديد

اسم‌ها و حرف تعريف‌ها در زبان آلماني

حرف تعريف‌ها و صرف واژه‌ها

آرتيكل

اسم در آلماني يا مذكر است: مرد (der Mann)، يا مونث است: خيابان (die Straße)، و يا خنثي است: هتل (das Hotel).

جنسيت گرامري را آرتيكل و يا ضمير قبل از اسم تعيين مي‌كند.
آرتيكل هميشه به اسم تعلق دارد.

آرتيكل نامعين زماني استفاده مي‌شود كه اسم براي اولين بار مورد استفاده قرار گيرد.
آرتيكل نامعين همچنين مي‌تواند عدد ۱ باشد.

آموزش ضميرها در زبان آلماني (ضماير)

۴,۹۶۵ بازديد

آموزش ضميرها در زبان آلماني (ضماير)

ضمير‌هاي شخصي

SingularPlural
ich wir
du Ihr
er, sie, es sie, Sie

ضمير شخصي sie هم به شكل مفرد مؤنث است و هم به‌صورت جمع كه به تنهايي در جمله صرف مي‌شود.

Sie ist Journalistin.
Sie ist heute krank.
Sie waren im Urlaub in Deutschland.

ضمير شخصي Sie هميشه بزرگ نوشته مي‌شود و در ارتباط‌هاي رسمي حالتي مؤدبانه براي بيگانگان و بزرگ سالان است. اين ضمير مي‌تواند دربرگيرنده يك شخص و يا چندين شخص هم باشد

آموزش فعل ها يا افعال در زبان آلماني (بخش اول)

۵,۸۲۹ بازديد

آموزش فعل ها يا افعال در زبان آلماني (بخش اول)

صرف فعل ، فعل‌هاي مركب و فعل هاي مركب در زبان آلماني

ابتدا صرف فعل‌ها

در فرهنگ لغت افعال شكل اصلي خود را دارند به عنوان مثل در مصدر
. ريشه افعال يا به (en (machen و يا به (e (wandern ختم مي‌شود.

وقتي پسوند مصدر را برداريم ريشه فعل باقي مي‌ماند. {mach-wander {1. ريشه فعل براي هر شخصي پسوندي ديگر است.

بيشتر افعال پسوند‌هاي زير را دريافت مي‌كنند: