پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

تمرينات يادگيري زبان آلماني

زبان آلماني، آموزش رايگان زبان آلماني، آموزش آنلاين آلماني ،گرامرآلماني ، لغات آلماني،اصطلاحات زبان آلماني

آموزش مفصل زبان آلماني

۷,۳۱۷ بازديد

آموزش مفصل زبان آلماني

 آموزش زبان آلماني را شروع مي كنيم.

براي يادگيري زبان آلماني يكسري لغات پايه وجود دارد كه من در اين درس آنها را براي شما به همراه تلفظ آنها ذكر كرده ام.سعي كنيد اين لغات را كاملا فراگيريد چون در بيشتر مكالمات آلماني آنها را خواهيد ديد.

آموزش مكالمات زبان آلماني در رابطه با آشنايي و معرفي

۵,۹۳۱ بازديد

آموزش مكالمات زبان آلماني در رابطه با آشنايي و معرفي

درس 1 - بيرون از هتل

خانواده ماير از گراتس: توماس، يك معمار اتريشي است كه با يولانا دامپزشكي از كشور چك ازدواج كرده است و سه فرزند دارند: حنا، ۱۷ ساله، لورا، ۱۴ ساله و نيكلاس ۵ ساله.

خانواده مير از شورين: ماركوس، برنامه نويس آلماني كه با هايدي، روزنامه نگار سوئيسي ازدواج كرده است و ۲ فرزند دارند: ناتالي، ۱۸ ساله و جوناس ۱۵ ساله است.
متن

خانواده مير از شورين براي تعطيلات در چين بودند. آن‌ها هنگام برگشت، بين راه در وين توقفگاه كردند. آن‌ها با تاكسي به هتل مي‌روند.

درس تمرين مكالمات زبان آلماني در رابطه با اوقات فراغت و دانشگاه

۵,۱۲۶ بازديد

درس تمرين مكالمات زبان آلماني در رابطه با اوقات فراغت و دانشگاه

ساعت چند است؟
متن

هانا و لورا از گراتس در پذيرش مي‌باشند. روي ديوار ساعت به وقت شهرهاي مختلف در سراسر جهان هست

درس تمرين مكالمات زبان آلماني در رابطه با لباس، رنگ و آب و هوا

۵,۳۰۸ بازديد

درس تمرين مكالمات زبان آلماني در رابطه با لباس، رنگ و آب و هوا

من چيزي را كه شما نمي‌ينيد، مي‌بينم...
متن

لارا، هانا و نيكلاس در اتاق هتل متنظر پدر و مادرشان هستند. آن‌ها جلوي آينه سرگرم هستند.

درس تمرين مكالمات زبان آلماني در رابطه با مواد غذايي و خريد

۴,۵۹۳ بازديد

درس تمرين مكالمات زبان آلماني در رابطه با مواد غذايي و خريد

در بازار روز
متن

نيكلاس و مادرش به بازار مي‌روند. فروشندگان با صداي بلند مواد غذايي خود را عرضه مي‌كنند

درس تمرينات مكالمات زبان آلماني در مدرسه و آموزش و پرورش

۳,۴۷۲ بازديد

درس تمرينات مكالمات زبان آلماني در مدرسه و آموزش و پرورش

در اين ۴ درس شما با برخي مكالمات رايج در مدرسه و آموزش پرورش آشنا خواهيد شد

درس تمرين مكالمات زبان آلماني در رابطه با شغل و كار

۳,۵۴۶ بازديد

درس تمرين مكالمات زبان آلماني در رابطه با شغل و كار

مي‌خواهي چه كاره بشوي؟
متن

يك مشاور شغلي به مدرسه يوناس و اومر مي‌آيد. او در آغاز ساعت مشاوره، برگه‌اي درباره "مشاغل درگذشته و حال" توزيع مي‌كند. او از جوانان مي‌خواهد كه دوتايي درباره تفاوت‌ها و جوانب مثبت و منفي هر يك از شغل‌ها صحبت كنند.