مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان آلمانی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان آلمانی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

آموزش تلفظ زبان آلماني (بخش دوم)

حرف I

در زبان آلماني حرف I به دو صورت تلفظ مي‌شود.

1) I كوتاه: I كوتاه در زبان آلماني مانند ايي كوتاه در انگليسي تلفظ مي‌شود. به اين صورت كه كوتاه تلفظ شده و تا حدودي به صداي  اِ شبيه است.

 

hinter

Himmel

schlimm

Kind

Wind

'hɪnt

hɪml

∫lɪm

kɪnt

vɪnt

 

صداي ايي كوتاه در حروف فونتيك به صورت ɪ نوشته مي‌شود.

 

2) I بلند: اين صدا همانطور كه نامش پيداست حالتي كشيده از صداي ايي است. در صورتي كه حرف I در يك كلمه به صورت ie و يا ih وجود داشته باشد به طور حتم صداي ايي بلند خواهد داشت.

schieben

Fliege

ihr

Tiger

Liter

∫i:b

'fli:gə

:i

ti:g

li:t

 

صداي ايي بلند در حروف فونتيك به صورت :i نمايش داده مي‌شود.

حرف O

در زبان آلماني حرف O به دو صورت تلفظ مي‌شود.

1) o كوتاه: نوع تلفظ صداي اُ در زبان آلماني كمي پيچيده است اما به عنوان يك نوآموز تا همين جا كه اُ كوتاه را از اُ بلند تشخيص دهيد كافيست.

Ort

kochen

Loch

Mord

ɔrt

kɔx

lɔx

mɔrt

 

همانطوري كه ديديد اُ كوتاه در حروف فونتيك به صورت ɔ نمايش داده مي‌شود.

 

2) o بلند: اين نوع از تلفظ اُ تا حدودي بيشتر كشيده مي‌شود و در آخر به او شبيه مي‌شود. در صورتي كه حرف o در كلمه به صورت oo و يا oh داشت مطمئنا o به صورت اُي بلند تلفظ مي‌شود.

Loben

Ohr

Boot

hoch

lo:b

:o

                              bo:t

ho:x

 

همانطور كه مي‌بينيد در حروف فونتيك o بلند به صورت o: نمايش داده مي‌شود.

حرف U

حرف u نيز در زبان آلماني به دو صورت تلفظ مي‌شود. اين حرف نيز داراي دو تركيب صدايي كوتاه و بلند است.

1) u كوتاه: اين صدا تا حدودي به o كوتاه شبيه است اما بيشتر به صداي او شبيه است.

Geduld

bunt

Schuld

Luft

Mutter

gə'dlt

bnt

lt

lft

mt

 

صداي او كوتاه در حروف فونتيك با علامت  نمايش داده مي‌شود.

 

2) u بلند: اين صدا تا حد بيشتري به صداي او در زبان فارسي شبيه است و به صورت كشيده تلفظ مي‌شود. در صورتي كه حرف u به صورت uh در كلمه باشد به صورت اوي بلند تلفظ زبان آلماني خواهد شد.

Fuß

Uhr

Schuh

tun

Zu

fu:s

:u

:u∫

tu:n

:tsu

 

صداي او بلند در حروف فونتيك به صورت u: نمايش داده مي‌شود.


برچسب‌ها: ،


| ۱۰:۵۶:۲۲ | نويسنده : آموزشكده آلماني | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :