مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان آلمانی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان آلمانی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

آموزش تلفظ زبان آلماني (بخش اول)

تلفظ لغت در زبان‌هاي مختلف يكي از دغدغه‌هاي زبان آموزان است. در زبان‌هايي مثل فرانسه يا انگليسي تلفظ يادگيري تلفظ لغات در هنگام يادگيري آنها بسيار پراهميت است اما زبان آلماني داراي اصولي براي تلفظ لغات است كه يادگيري تلفظ را براي زبان آموزان آسان‌تر مي‌كند. در بسياري از لغتنامه‌هاي آلماني نيازي به وجود تلفظ براي لغات ديده نشده و از اين لحاظ تلفظ همه لغات در اين لغتنامه‌ها قرار داده نشده. با اين حال من سعي كردم تلفظ تمامي واژه‌هايي را كه معرفي مي‌كنم با تلفظ براي شما ارائه كنم.

اين بخش به شما كمك خواهد كرد تا حروف فونتيك را راحت‌تر بخوانيد و آنها را متوجه شويد.

اين بخش را با حروف صدادار آغاز مي‌كنيم

حرف A

حرف a در زبان آلماني به دو صورت تلفظ مي‌شود.

1) a كوتاه: در اين حالت حرف a به صورت يك آي كوتاه تلفظ مي‌شود. به مثال‌هاي زير توجه كنيد:

Matsch

lachen

Rand

Stadt

Mann

mat∫

lax

rant

∫tat

man

 

همانطوري كه ديديد در حروف فونتيك آي كوتاه به صورت a نمايش داده مي‌شود.

2) a بلند: در اين حالت حرف a يا تركيب آن با يك حرف ديگر به صورت آي بلند تلفظ مي‌شود. در صورتي كه a به صورت aa و يا ah در كلمه باشد به طور حتم به صورت آي بلند تلفظ مي‌شود.

lahm

Mahl

Staat

haben

Wagen

la:m

ma:l

∫ta:t

ha:b

va:g

 

همانطوري كه ديديد در حروف فونتيك آي بلند به صورت a: نمايش داده مي‌شود.

حرف E

حرف E در زبان آلماني به سه صورت تلفظ مي‌شود.

1) e كوتاه: در اين حالت حرف e به صورت «اِي» اما به طور كوتاهي تلفظ مي‌شود.

nett

Fleck

Dreck

Bett

nεt

flεk

drεk

bεt

 

همانطوري كه ديديد ايي كوتاه در حروف فونتيك به صورت ε نمايش داده مي‌شود.

 

2) e بدون تاكيد: در اين حالت حرف e به صورت اِ اما بدون تاكيد زياد و شل تلفظ مي‌شود.

Hose

Dame

kommen

alle

Bitte

ho:zə

da:mə

kɔmən

alə

bɪ

 

همانطوري كه ديديد ايي بدون تاكيد در حروف فونتيك به صورت ə نمايش داده مي‌شود.

 

3) e بلند: در اين حالت حرف e در كلمه به صورت اِ  بلند تلفظ مي‌شود. اين اِ ممكن است در ابتدا كمي به صورت ايي و در انتها به صورت اِ باشد.زبان آلماني در صورتي كه حرف e در يك كلمه به صورت ee يا eh وجود داشته باشد مطمئنا به صورت e باند تلفظ مي‌شود.

mehr

Mehl

Beet

Meer

:me

me:l

be:t

:me

 

همانطور كه مي‌بينيد در حروف فونتيك e بلند به صورت e: نمايش داده مي‌شود.


برچسب‌ها: ،


| ۰۶:۳۸:۴۵ | نويسنده : آموزشكده آلماني | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :