مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان آلمانی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان آلمانی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

اسم‌ها و حرف تعريف‌ها در زبان آلماني

حرف تعريف‌ها و صرف واژه‌ها

آرتيكل

اسم در آلماني يا مذكر است: مرد (der Mann)، يا مونث است: خيابان (die Straße)، و يا خنثي است: هتل (das Hotel).

جنسيت گرامري را آرتيكل و يا ضمير قبل از اسم تعيين مي‌كند.
آرتيكل هميشه به اسم تعلق دارد.

آرتيكل نامعين زماني استفاده مي‌شود كه اسم براي اولين بار مورد استفاده قرار گيرد.
آرتيكل نامعين همچنين مي‌تواند عدد ۱ باشد.

حرف تعريف نامعين (آرتيكل نامعين) در جمع استفاده نمي‌شود.

maskulinfemininaneutralPlural für alle Nomen
ein Tisch eine Lampe ein Bett — Stühle
ein Pullover eine Jacke ein T-Shirt — Schuhe

Auf der Straße läuft ein Hund.
Ich kaufe heute Äpfel.

حرف تعريف معين زماني استفاده مي‌شود كه اسم شناخته شده باشد و يا درباره آن شرحي داده شده باشد.

maskulinfemininaneutralPlural für alle Nomen
der Käse die Schokolade das Brot die Lebensmittel
der Tisch die Lampe das Bett die Stühle
der Pullover die Jacke das T-Shirt die Schuhe

Der Schrank in der Ecke غير مجاز مي باشدtet 240 EUR.

براي نفي از "kein" استفاده مي‌كنيم كه قبل از اسم قرار مي‌گيرد.

maskulinfemininaneutralPlural für alle Nomen
kein Käse keine Schokolade kein Brot keine Lebensmittel
kein Tisch keine Lampe kein Bett keine Stühle
kein Salat keine Idee kein Wetter keine Schuhe

Wir haben leider keine Orangen mehr.

صرف

اسم با تغيير حرف تعريف (آرتيكل) و گاهي اوقات با اضافه كردن پسوند به اسم صرف مي‌شود.

حالت:

  • Nominativ (wer? was?) - حالت فاعلي (چه كسي؟ چه چيزي؟)
  • Genitiv (wessen?) - حالت ملكي (مال چه كسي؟)
  • Dativ (wem?) - حالت مفعولي ( براي چه كسي؟)
  • Akkusativ (wen? was?) - مفعولي (چه كسي را؟ چه چيزي را؟)

بيشتر اسامي مفرد مذكر و خنثي در حالت اضافه ملكي داراي پسوند ( s) يا (es) هستند. پسوند ( es) براي اسامي يك بخشي و همينطور اسامي كه اين پسوندها را داشته باشند مي‌آيد مانند: s- ss-ß-sch- z-tz-x

بيشتر اسم‌ها در حالت مفعولي به n- يا en- ختم مي‌شوند.

آرتيكل‌هاي نامعلوم
 maskulinfemininaneutralPlural für alle Nomen
Nominativ (wer? was?) ein Tisch
ein Pullover
ein Wohnwagen
eine Lampe
eine Jacke
eine Altbauwohnung
ein Bett
ein T-Shirt
ein Bauernhaus
Stühle
Schuhe
Häuser
Genitiv (wessen?) eines Tisches
eines Pullovers
eines Wohnwagens
einer Lampe
einer Jacke
einer Altbauwohnung
eines Bettes
eines T-Shirts
eines Bauernhauses
Stühle
Schuhe
Häuser
Dativ (wem?) einem Tisch
einem Pullover
einem Wohnwagen
einer Lampe
einer Jacke
einer Altbauwohnung
einem Bett
einem T-Shirt
einem Bauernhaus
Stühlen
Schuhen
Häusern
Akkusativ (wen? was?) einen Tisch
einen Pullover
einen Wohnwagen
eine Lampe
eine Jacke
eine Altbauwohnung
ein Bett
ein T-Shirt
ein Bauernhaus
Stühle
Schuhe
Häuser
آرتيكل‌هاي معلوم
 maskulinfemininaneutralPlural für alle Nomen
Nominativ (wer? was?) der Tisch
der Pullover
die Lampe
die Jacke
das Bett
das T-Shirt
die Stühle
die Schuhe
Genitiv (wessen?) des Tisches
des Pullovers
der Lampe
der Jacke
des Bettes
des T-Shirts
der Stühle
der Schuhe
Dativ (wem?) dem Tisch
dem Pullover
der Lampe
der Jacke
dem Bett
dem T-Shirt
den Stühlen
den Schuhen
Akkusativ (wen? was?) den Tisch
den Pullover
die Lampe
die Jacke
das Bett
das T-Shirt
die Stühle
die Schuhe
نفي „kein”
 maskulinfemininaneutralPlural für alle Nomen
Nominativ (wer? was?) kein Tisch
kein Salat
keine Lampe
keine Idee
kein Bett
kein Wetter
keine Stühle
keine Schuhe
Genitiv (wessen?) keines Tisches
keines Salates
keiner Lampe
keiner Idee
keines Bettes
keines Wetters
keiner Stühle
keiner Schuhe
Dativ (wem?) keinem Tisch
keinem Salat
keiner Lampe
keiner Idee
keinem Bett
keinem Wetter
keinen Stühlen
keinen Schuhen
Akkusativ (wen? was?) keinen Tisch
keinen Salat
keine Lampe
keine Idee
kein Bett
kein Wetter
keine Stühle
keine Schuhe

حالت جمع

براي حالت جمع فرم‌هاي مختلفي وجود دارد. كه اين فرم‌ها را بايستي در فرهنگ لغت پيدا كنيد

-, ”-
اسامي كه به اين حروف ختم مي‌شوند er. el - en - chen - lein در حالت جمع تغيري نمي‌كنند

der Mantel → die Mäntel
der Pullover → die Pullover
der Fehler → die Fehler
der Sessel → die Sessel
der Wagen → die Wagen
das Märchen → die Märchen

das Fräulein → die Fräulein
der Körper → die Körper
der Rücken → die Rücken
der Finger → die Finger
der Magen → die Mägen

-e,
-‘‘e
بيشتر اسامي يك بخشي

der Rock → die Röcke
der Anzug → die Anzüge
der Tisch → die Tische
der Stuhl → die Stühle
der Kopf → die Köpfe
die Hand → die Hände

der Arm → die Arme
das Bein → die Beine
der Zahn → die Zähne
die Brust → die Brüste
der Hals → die Hälse

-er,
-‘‘er
اغلب اسامي يك سيلابي و خنثي كه به tum ختم مي‌شوند

das Kleid → die Kleider
das Bild → die Bilder
das Buch → die Bücher

das Eigentum → die Eigentümer
der Mund → die Münder

-n,
-en
اغلب اسامي مؤنث كه به اين حروف ختم مي‌شوند. e-ei.ung- heit. keit. schaft

die Krawatte → die Krawatten
die Hose → die Hosen
die Bluse → die Blusen
die Jacke → die Jacken
die Uhr → die Uhren
die Frau → die Frauen
der Junge → die Jungen
die Bäckerei → die Bäckereien

die Zeitung → die Zeitungen
die Krankheit → die Krankheiten
die Möglichkeit → die Möglichkeiten
die Freundschaft → die Freundschaften
die Schulter → die Schultern
die Zehe → die Zehen
das Auge → die Augen
die Nase → die Nasen

-nen
اسامي مؤنث كه به اين in ختم مي‌شوند

die Freundin → die Freundinnen

-s
اسامي خارجي كه به a-o-i-u ختم مي‌شوند

das T-Shirt → die T-Shirts
der Cousin → die Cousins
das Auto → die Autos

اسم‌هاي تركيبي (مركب)

اسم مركب زبان آلماني از تركيب دو يا چند كلمه ساخته مي‌شود.

دو اسم:

die Kinder + das Zimmer = das Kinderzimmer
der Tennis + der Tisch = der Tennistisch

يك فعل و يك اسم:

wohnen + das Zimmer = das Wohnzimmer
schlafen + das Zimmer = das Schlafzimmer
baden + die Wanne = die Badewanne

يك صفت و يك اسم:

weiß + der Wein = der Weißwein

يك قيد و يك اسم:

zusammen + die Arbeit = die Zusammenarbeit

جنس و علامت‌هاي جمع آخرين بخش از اسم مركب را مشخص مي‌كند.

die Post, -en + die Karte, -n = die Postkarte, -n
das Land, -“ er + die Karte, -n = die Landkarte, -n
der Flug, -“ e + die Karte, -n = die Flugkarte, -n

نام‌هاي زنانه با "in-"

بيشتر نام‌هاي زنانه و مشاغلي كه به زنان مربوط است به پايانه in- ختم مي‌شوند:

der Architekt → die Architektin
der Journalist → die Journalistin
der Lehrer → die Lehrerin
der Professor → die Professorin

گاهي اوقات اين همچنين شامل ادغام دو حرف صدادار (اوملائوت) مي‌شود.

der Arzt → die Ärztin
der Tierarzt → die Tierärztin
der Koch → die Köchin

اسم مؤنثي كه به in- ختم مي‌شود در حالت جمع nen- مي‌شود.

die Freundin → die Freundinnen
die Studentin → die Studentinnen

برخي از عنوان‌هاي شغلي براي مردان به mann و براي زنان به frau ختم مي‌شود.

der Bankkaufmann → die Bankkauffrau
der Geschäftsmann → die Geschäftsfrau
der Putzmann → die Putzfrau

در حالت جمع اين اسامي پسوند leute را مي‌گيرد. (براي تمامي گروه‌هاي شغلي)

der Geschäftsmann, die Geschäftsfrau → die Geschäftsleute


برچسب‌ها: ،


| ۱۰:۴۸:۳۵ | نويسنده : آموزشكده آلماني | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :