مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان آلمانی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان آلمانی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  35000 تومان!          شماره مجوز: ۱۱-۳۴۵۷۶۲۳

با این مجموعه استثنایی در 90 روز زبان آلمانی را به صورت کامل فرا بگیرید

شغل‌ها ، افعال كاربري و كلمات سوالي در زبان آلماني

در درس‌هاي گرامر تا حدودي با طريقه استفاده از كلمات سوالي آشنا شديد در اينجا من تعدادي از كلمات سوالي ، شغل‌ها ، افعال كاربري و پر كاربرد در زبان آلماني را براي شما آورده‌ام.

 

كي؟ چه كسي؟

Wer

:ve

چي؟ چه چيزي؟

Was

vas

چرا؟

Warum

va'rm

كي؟ چه وقتي؟

Wann

van

كجا؟

Wo

:vo

چطور؟ چگونه؟

Wie

:vi

چه كسي را؟ (acc.)

Wen

ve:n

به چه كسي؟ (dat.)

Wem

ve:m

از چه جهت؟

Wieso

:vi'zo

از كجا؟

Woher

:vo'he

به كجا؟

Wohin

vo'hɪn

كدام؟

Welch-

vεlç

 

در اين بخش به تعدادي از افعال كاربردي در زبان آلماني مي‌پردازيم. افعال زير همگي از جمله افعال با قائده هستند. براي صرف آنها مي‌توانيد از قوائد گرامر كمك بگيريد.

 

'antvɔrtən

جواب دادن, پاسخ دادن

antworten

'arbaitən

كار كردن

arbeiten

'blɪkən

نگاه كردن, خيره شدن

blicken

'brauxən

نياز داشتن

brauchen

'daŋkən

تشكر كردن

danken

'fra:gən

سوال كردن, پرسيدن

fragen

'glaubən

اعتقاد داشتن

glauben

'kɔstən

ارزش داشتن, بها داشتن

غير مجاز مي باشدten

lεrnən

يادگرفتن, آموختن

lernen

'li:bən

دوست داشتن

lieben

'maxən

درست كردن, ساختن, انجام دادن

machen

'mi:tən

كرايه كردن

mieten

'rauxən

سيگار كشيدن

rauchen

'raizən

مسافرت كردن

reisen

rezεr'vi:rən

رزرو كردن

reservieren

'za:gən

گفتن

غير مجاز مي باشدen

∫ɪkən

فرستادن, ارسال كردن

schicken

'ze:ən

ديدن

sehen

∫pi:lən

بازي كردن, نواختن

spielen

'zənxən

جستن, گشتن

suchen

'tantsən

رقصيدن

tanzen

telefo'ni:rən

تلفن كردن

telefonieren

'vartən

صبر كردن, منتظر بودن

warten

'vo:nən

ساكن بودن, زندگي كردن

wohnen

tsaigən

نشان دادن

zeigen

  در اين بخش به اسامي مربوط به برخي از شغل‌هادر زبان آلماني مي‌پردازيم. اگر در مورد تلفظ‌ها مشكل داريد به زودي راهنماي استفاده از حروف فونتيك آماده خواهد شد.

 

معني

مذكر

مونث

تلفظ

كارگر

Arbeiter

Arbeiterin

'arbait

نقشه‌كش

Architekt (en)

Architektin

arçi'tεkt

مكانيك خودرو

Automechaniker

Automechanikerin

autome'ça:nɪk

كتابخانه‌دار

Bibliothekar

Bibliothekarin

bibliote'ka:

گزارشگر تلويزيون

Fernsehreporter

Fernsehreporterin

'fεrnze:ə re'pɔrt

مهندس

Ingenieur

Ingenieurin

ɪnʒe'nø:

آشپز

Koch (ö, e)

Köchin

kox , Plural 'kœçə

خلبان

Pilot (en)

Pilotin

pi'lo:t

افسر پليس

Polizist (en)

Polizistin

poli'tsɪst

كشيش

Priester

Priesterin

'pri:st

منشي

Sekretär

Sekretärin

zekre'tε:

مهماندار هواپيما

Flugbegleiter

Flugbegleiter (in)

flu:kbeglaɪt

راننده تاكسي

Taxifahrer

Taxifahrerin

'taksi'fa:r

وكيل

Anwalt (ä, e)

Anwältin

'anvalt, Plural 'anvεltə

پزشك

Arzt (e)

Ärztin

a:tst, Plural 'εtstə

كارمند بانك

Bankangestellte (n)

Bankangestellte (n)

Baŋk a:ngə'∫tεlte

راهنما

Dirigent

Dirigentin

diri'gεnt

آرايشگر

Friseur

Friseurin

fri'zø:

صندوقدار

Kassierer

Kassiererin

ka'si:r

پيشخدمت

Kellner

Kellnerin

'kεln

پرستار

Krankenpfleger

Krankenpflegerin

'kraŋk'pfle:g

قاضي

Richter

Richterin

'rɪçt

نويسنده

Schriftsteller

Schriftstellerin

'∫rɪft∫tεl

فروشنده

Verkäufer

Verkäuferin

fε'kɔyf

 


برچسب‌ها: ،


| ۱۰:۴۱:۵۲ | نويسنده : آموزشكده آلماني | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :