پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

تمريناتي براي يادگيري بهتر مكالمات در زبان آلماني (بخش سوم)

زبان آلماني، آموزش رايگان زبان آلماني، آموزش آنلاين آلماني ،گرامرآلماني ، لغات آلماني،اصطلاحات زبان آلماني

تمريناتي براي يادگيري بهتر مكالمات در زبان آلماني (بخش سوم)

۳,۰۱۰ بازديد

تمريناتي براي يادگيري بهتر مكالمات در زبان آلماني (بخش سوم)

تمرين زير مربوط به ضماير ملكي ساده mein و Ihr است. توجه داشته باشيد كه ضومير ملكي Ihr با توجه به بزرگ بودن حرف اول مربوط به حالت مودبانه (و نه سوم شخص مونث) است.

جمله‌هاي زير را تمرين كنيد.

پدر شما كجاست؟

?Wo ist Ihr Vater

پدر من در خانه است.

.Mein Vater ist zu Hause

خواهر شما كجاست؟

?Wo ist Ihre Schwester

خواهر من در هامبورگ است.

.Meine Schwester ist in Hamburg

مادر بزرگ شما كجاست؟

?Wo ist Ihre Großmutter

مادربزرگ من در رم است.

.Meine Großmutter ist in Rom

آيا عمو/دائي شما در رم است؟

?Ist Ihr Onkel in Berlin

نه, عمو/دائي من در برلين نيست.

.Nein, mein Onkel ist nicht in Berlin

عمو/دائي من در هايدلبرگ است.

.Mein Onkel ist in Heidelberg

آيا دوست (مونث) شما در خانه است؟

?Ist Ihre Freundin zu Hause

نه, دوست من در خانه نيست.

.Nein, meine Freundin ist nicht zu Hause

دوست من در آمريكا است.

.Meine Freundin ist in Amerika

آيا خودروي شما اينجاست؟

?Ist Ihr Auto hier

نه, خودروي من از اينجا دور است.

.Nein, mein Auto ist weit von hier

سوالات بله/خير و زير را پرسيده و سپس به آنها جواب دهيد.

آيا او عمو/دائي است؟

?Ist das der Onkel

بله, او عمو/دائي است.

.Ja, das ist der Onkel

نه, او عمو/دائي نيست.

.Nein, das ist nicht der Onkel

او پدر بزرگ است.

.Das ist der Großvater

آيا او يك دوست است؟

?Ist das ein Freund

بله, او يك دوست است.

.Ja, das ist ein Freund

نه, او يك دوست نيست.

.Nein, das ist kein Freund

او برادر من است.

.Das ist mein Bruder

آيا او مادر بزرگ است؟

?Ist das die Großmutter

بله, او مادر بزرگ است.

.Ja, das ist die Großmutter

نه, او مادر بزرگ نيست.

.Nein, das ist nicht die Großmutter

او عمه/خاله من است.

.Das ist meine Tante

آيا او يك دوست (مونث) است؟

?Ist das eine Freundin

بله, او يك دوست است.

.Ja, das ist eine Freundin

نه, او يك دوست است.

.Nein, das ist keine Freundin

او خواهر من است.

.Das ist meine Schwester

جمله‌هاي زير طريقه سوال كردن با was را نشان مي‌دهد. سوالات و جواب‌ها را بلند تكرار كنيد.

آن يك كتاب است يا يك دفتر؟

?Ist das ein Buch oder ein Heft

آن يك كتاب است.

.Das ist ein Buch

آن يك كتابخانه است يا يك دبيرستان؟

Ist das eine Bibliothek oder ein Gymnasium?

آن يك كتابخانه است.

.Das ist eine Bibliothek

آن چيست؟

?Was ist das

آن رايانه من است.

.Das ist mein Computer

آن چيست؟

?Was ist das

آن روزنامه من است.

.Das ist meine Zeitung

آن چيست؟

?Was it das

آن يك رودخانه است.

.Das ist ein Fluss

آن چيست؟

?Was ist das

آن يك ساعت است.

.Das ist eine Uhr

آيا آن يك آپارتمان است؟

?Ist das eine Wohnung

بله, آن يك آپارتمان است.

.Ja, das ist eine Wohnung

نه, آن يك آپارتمان نيست.

.Nein, das ist keine Wohnung

آن يك خانه است.

.Das ist ein Haus

آيا آن يك مداد است؟

?Ist das ein Bleistift

بله, آن يك مداد است.

.Ja, das ist ein Bleistift

نه, آن يك مداد نيست.

.Nein, das ist kein Bleistift

آن يك خودكار است.

.Das ist ein Kuli

آيا آن يك شهر است.

?Ist das eine Stadt

بله, آن يك شهر است.

.Ja, das ist eine Stadt

جمله‌هاي زير طريقه سوال كردن درباره محل را در زبان آلماني نشان مي‌دهد. سوالات و جواب‌ها را بلند تكرار كنيد.

 

خلبان كجاست؟

؟Wo ist der Pilot

حلبان در هانوور است.

.Der Pilot ist in Hannover

كتابخانه كجاست؟

؟Wo ist die Bibliothek

كتابخانه از اينجا دور است.

.Die Bibliothek ist weit von hier

موزه كجاست؟

؟Wo ist das Museum

موزه از اينجا دور نيست.

.Das Museum ist nicht weit von hier

پرفسور كمپ كجاست؟

؟Wo ist Professor Kamps

پرفسور كمپ در خانه است.

.Professor Kamps ist zu Hause

آيا خانم كمپ در خانه است؟

؟Ist Frau Kamps zu Hause

بله, خانم كمپ در خانه است.

.Ja, Frau Kamps ist zu Hause

نه, خانم كمپ در خانه نيست.

.Nein, Frau Kamps ist nicht zu Hause

خانم كمپ در برلين است.

.Frau Kamps ist in Berlin

آيا عمه/خاله شما در خانه است؟

؟Ist Ihre Tante zu Hause

بله, عمه/خاله من در خانه است.

.Ja, meine Tante ist zu Hause

نه عمه/خاله من در خانه نيست.

.Nein, meine Tante ist nicht zu Hause

عمه/خاله من در لهستان است.

.Meine Tante ist in Polen

راهنمای گام به گام برای داشتن مکالمات تلفنی حرفه ای به انگلیسی

اگر می دانید باید به زودی با شخص حرفه ای و مهمی تماس بگیرید و این تماس تلفنی برایتان مهم است، پس بهتر است نیم ساعت وقت بگذارید تا خودتان را آماده کنید. کدام آموزشگاه زبان انگلیسی بهتر است؟

مراحل زیر به شما کمک می کنند مطمئن شوید که تا حد امکان برای برقراری این تماس تلفنی مهم آماده هستید!

1- چیزی که می خواهید درباره اش صحبت کنید را بنویسید

بهتر است قبل از اینکه تماس بگیرید، از چیزهایی که قرار است بگویید و اطلاعاتی که نیاز به دریافتشان دارید یادداشت هایی تهیه کنید. نوشتن چند جمله کوتاه و مفید از قبل به شما کمک می کند. همه عبارات لازم را بنویسید و بعد درستی در آنها را در گوگل ترنسلیت (Google Translate) بررسی کنید. البته بهترین کار این است که از کسی که زبان مادری اش انگلیسی است بخواهید تا جملات شما را بررسی کند تا صد در صد از بابت آنها مطمئن شوید. مکالمه تلفنی در زبان انگلیسی

اگر موقع صحبت کردن دچار استرس لحظه ای شدید، این جملات از پیش نوشته شده کمک کننده هستند و با مراجعه و نگاه کردن به آنها می توانید تمرکزتان را بدست بیاورید. به این ترتیب اگر دچار سردرگمی و دستپاچگی شدید یک استراتژی و تکنیک مناسب برای حل این مشکل خواهید داشت تا دوباره به صحبت کردنتان ادامه بدهید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.