مجموعه ای بی نظیر برای یادگیری زبان آلمانی در 90روز - نسخه صادراتی

این مجموعه برای شروع موفقیت شما در یادگیری زبان آلمانی کافی است

شامل تمركز و تقويت حافظه در ضمن يادگيري ! تكرار مطالب در فواصل زماني مختلف !
برگرفته شده از جديدترين متد آموزشي روز جهان ، مقدماتی تا پیشرفته

خرید آموزش زبان آلمانی

آموزش تلفظ زبان آلماني (بخش سوم)

احتمالا قبلا با بيشتر حروف الفباي لاتين در زبان انگليسي اشنا شده‌ايد اما متفاوت از انگليسي در زبان آلماني برخي از حروف صدادار به صورت اوملائوت (umlaut) يا دو نقطه دار در كلمات ظاهر مي‌شوند كه ممكن است در ابتدا شما را كمي گيج كند. بايد توجه داشته باشيد كه حرف اوملائوت هر صدا داراي تلفظي متفاوت از آن صدا است كه بايد در هنگام تلفظ كردن كلمات به صورت درست تلفظ شود. در برخي از اسامي پس از تغيير اسم به حالت جمع يكي از حروف صدادار آن به صورت اوملائوت ظاهر مي شود.

 

 حرف Ä

اين حرف در بيشتر موارد تلفظي مشابه با حرف e دارد. ä در كلمات به دو صورت تلفظ مي‌شود.

1) ä كوتاه: در اين حالت اين حرف مثل e كوتاه تلفظ خواهد شد.

hängen

Bänke

Hände

Männer

hεŋən

bεŋkə

hεndə

mεn

 

طرز نوشتن اين صدا نيز در حروف فونتيك مانند e كوتاه و به صورت ε است.

 

2) ä بلند: در اين حالت نيز اين حرف مانند صداي e بلند تلفظ خواهد شد. در صورتي كه ä در جمله به صورت ähو ياää وحود داشته باشد حتما به صورت كشيده تلفظ خواهد شد.

Währung

kläglich

wählen

Mädchen

vε:rŋ

klε:klɪç

vε:lən

mε:tçən

 

طرز نوشتن اين صدا نيز در حروف فونتيك مانند e بلند و به صورت :ε است.

حرف Ö

حرف Ö صداي نسبتا پيچيده‌اي دارد و فاقد معادل مناسب در زبان فارسي يا انگليسي است اين حرف به دو صورت تلفظ مي‌شود.

ö كوتاه: همانطور كه گفتم اين حرف فاقد معادل مناسب در فارسي است اما براي تلفظ آن بايد لب‌هاي خود را گرد كرده و صداي اُ را تلفظ كنيد به طوري كه در انتها كمي به او شبيه شود.

Köln

Stöcke

Löffel

Hölle

kœln

tœkə∫

lœfl

hœlə

 

همانطور كه ديديد در حروف فونتيك اين صدا به صورت œ نمايش داده مي‌شود.

 

ö بلند: اين صدا نيز شبيه به ö كوتاه اما كشيده‌تر تلفظ مي‌شود و بيشتر به صداي او شبيه است. در صورتي كه صداي ö به صورت öh در يك كلمه باشد حتما به صورت بلند تلفظ مي‌شود.

stöhnen

blöd

Löhne

böse

Flöte

tø:nən∫

blø:t

lø:nə

bø:zə

flø:tə

 

همانطور كه ديديد در حروف فونتيك اين صدا به صورت ø نمايش داده مي‌شود.

حرف Ü

متاسفانه حرف Ü نيز فاقد معادل در زبان فارسي يا انگليسي است. بايد توجه داشته باشيد كه در برخي موارد حرف Y صدايي كاملا مشابه با ü دارد. اين حرف صدادار به دو صورت تلفظ مي‌شود.

 

ü كوتاه: همانطور كه گفته شد اين حرف زبان آلماني فاقد معادل تلفظي فارسي است اما براي تلفظ آن مي‌توانيد فك خود را بسته, لب‌هاي خود را گرد كنيد و صداي او را به صورت كوتاه تلفظ كنيد.

 

Rhythmus

Rücken

Mücke

Glück

rtms

rk

m

glk

صداي  üكوتاه در حروف فونتيك به صورت  نمايش داده مي‌شود.

 

ü بلند: اين صدا شبيه به صداي ü كوتاه اما كشيده‌تر تلفظ مي‌شود. در صورتي كه حرف ü در واژه‌اي به صورتüh  حتما به صورت كشيده تلفظ مي‌شود.

 

Pseudonym

Lüge

führen

rühren

psɔydo'ny:m

'ly:gə

'fy:rən

'ry:rən

صداي ü بلند در حروف فونتيك به صورت y: نمايش داده مي‌شود.


برچسب‌ها: ،


| ۱۰:۵۲:۰۷ | نويسنده : آموزشكده آلماني | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :